Powrót


ALA ALA01-DSDS


Proszę zaznaczyć reklamowany element na liście
i podać opis reklamacji


Kategoria reklamacji:


Rodzaj reklamacji:


element Nr 1  
element Nr 2  
element Nr 3  
element Nr 4  
element Nr 5  
element Nr 6  
element Nr 7  

Proszę zaznaczyć reklamowany element na liście
i podać opis reklamacji (jeżeli brak to ilu sztuk)


element a1  
element b0  
element b1  
element e4  
element h1  
element g1  
element g2  
element j1  
element j2  
element k8  
element m   
element n1  
element n4  
element o5  
element s   
Załączenie zdjęcia w znaczącym stopniu przyśpieszy proces reklamacji

Dodaj załącznik