Powrót


KARO KO03-BIBP


Proszę zaznaczyć reklamowany element na liście
i podać opis reklamacji


Kategoria reklamacji:


Rodzaj reklamacji:


element Nr 1  
element Nr 2  
element Nr 3  
element Nr 4  
element Nr 5  
element Nr 6  
element Nr 7  
element Nr 8  
element Nr 9  
element Nr 10 
element Nr 11 
element Nr 12 
element Nr 13 
element Nr 14 
element Nr 15 
element Nr 16 
Załączenie zdjęcia w znaczącym stopniu przyśpieszy proces reklamacji

Dodaj załącznik


Proszę zaznaczyć reklamowany element na liście
i podać opis reklamacji (jeżeli brak to ilu sztuk)


element a1  
element b2  
element b5  
element d1  
element e1  
element e4  
element f1  
element g1  
element h1  
element k3  
element m   
element n1  
element n4  
element o6  
element r3