Powrót


FASTY NR02


Proszę zaznaczyć reklamowany element na liście
i podać opis reklamacji


Kategoria reklamacji:


Rodzaj reklamacji:


element Nr 1  
element Nr 2  
element Nr 3  
element Nr 4  
element Nr 5  
element Nr 6  
element Nr 7  
element Nr 8  
element Nr 9  
element Nr 10  
element Nr 11  
element Nr 12  
element Nr 13  
element Nr 14  
Załączenie zdjęcia w znaczącym stopniu przyśpieszy proces reklamacji

Dodaj załącznik


Proszę zaznaczyć reklamowany element na liście
i podać opis reklamacji (jeżeli brak to ilu sztuk)


element a1  
element d1  
element c1  
element e5  
element g1  
element h1  
element k4  
element m  
element n1  
element n2  
element n4  
element o8  
element p1  
element r1  
element p2  
element s  
element s3  
element u1  
element u2  
element z3  
element z4