Powrót


RENIA RE09-DCDC


Proszę zaznaczyć reklamowany element na liście
i podać opis reklamacji


Kategoria reklamacji:


Rodzaj reklamacji:


element Nr 1  
element Nr 2  
element Nr 3  
element Nr 4  
element Nr 5  
element Nr 6  
element Nr 7  
element Nr 8  
element Nr 9  
element Nr 10  
element Nr 11  
element Nr 12  
element Nr 13  
element Nr 14  
element Nr 15  
element Nr 16  
element Nr 17  

Proszę zaznaczyć reklamowany element na liście
i podać opis reklamacji (jeżeli brak to ilu sztuk)


element a1  
element b0  
element b10  
element d1  
element d2  
element e0  
element e1  
element f1  
element g1  
element h1  
element k4  
element m   
element n1  
element n2  
element n4  
element n5  
element o2  
element o4  
element r2  
Załączenie zdjęcia w znaczącym stopniu przyśpieszy proces reklamacji

Dodaj załącznik