Powrót


TOLEDO TD07


Proszę zaznaczyć reklamowany element na liście
i podać opis reklamacji


Kategoria reklamacji:


Rodzaj reklamacji:


element Nr 1  
element Nr 2  
element Nr 3  
element Nr 4  
element Nr 5  
element Nr 6  
element Nr 7  
element Nr 8  
element Nr 9  
element Nr 10  
element Nr 11  
element Nr 12  
element Nr 13  
element Nr 14  
element Nr 15  
element Nr 16  
element Nr 17  
element Nr 18  
element Nr 19  
element Nr 20  
Załączenie zdjęcia w znaczącym stopniu przyśpieszy proces reklamacji

Dodaj załącznik


Proszę zaznaczyć reklamowany element na liście
i podać opis reklamacji (jeżeli brak to ilu sztuk)


element a1  
element b6  
element b7  
element d1  
element d2  
element e1  
element e4  
element f1  
element g1  
element le  
element le2  
element m  
element n1  
element n2   
element n4   
element n6   
element o2  
element o8  
element r1