Powrót


TULIP TU01-BIBP


Proszę zaznaczyć reklamowany element na liście
i podać opis reklamacji


Kategoria reklamacji:


Rodzaj reklamacji:


Żądania reklamującego:


element Nr 1  
element Nr 2  
element Nr 3  
element Nr 4  
element Nr 5  
element Nr 6  
element Nr 7  
element Nr 8  
element Nr 9  
element Nr 10 
element Nr 11 
element Nr 12 
element Nr 13 
element Nr 14 
element Nr 15 
element Nr 16 
element Nr 17 
element Nr 18 
element Nr 19 
element Nr 20 
Załączenie zdjęcia w znaczącym stopniu przyśpieszy proces reklamacji

Prześlij pliki


Proszę zaznaczyć reklamowany element na liście
i podać opis reklamacji (jeżeli brak to ilu sztuk)


element a1  
element b1  
element b5  
element b8  
element e1  
element e4  
element e5  
element f1  
element g1  
element h1  
element h2  
element k4  
element k8  
element le  
element le2
element m   
element n1  
element n3  
element n4  
element n6  
element o2  
element o3  
element o6  
element r1  
element r4  
element p3