Powrót


TULIP TU03-BIBP


Proszę zaznaczyć reklamowany element na liście
i podać opis reklamacji


Kategoria reklamacji:


Rodzaj reklamacji:


element Nr 1  
element Nr 2  
element Nr 3  
element Nr 4  
element Nr 5  
element Nr 6  
element Nr 7  
element Nr 8  
element Nr 9  
element Nr 10 
element Nr 11 
element Nr 12 
element Nr 13 
element Nr 14 
element Nr 15 
Załączenie zdjęcia w znaczącym stopniu przyśpieszy proces reklamacji

Dodaj załącznik


Proszę zaznaczyć reklamowany element na liście
i podać opis reklamacji (jeżeli brak to ilu sztuk)


element a1  
element b1  
element b3  
element b5  
element b8  
element d1  
element d3  
element e1  
element e4  
element f1  
element g1  
element h1  
element h3  
element k3  
element k8  
element le  
element le2
element m   
element n1  
element n3  
element n4  
element n6  
element o2  
element o6  
element r1  
element r4